Tiêu điểm

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC

""Béc tưới gốc cục bộ có bù áp AQ206PC, phù hợp với mọi loại địa hình và cây trồng khác nhau. Lưu lượng từ 20, 28, 39, 62, 72, và 95 lít trên giờ. Bảo hành 18 tháng đến từ Automat - India""

Sản phẩm Béc tưới cây
Có tổng số 4 Sản phẩm / Tổng số 1 trang

GỌI NGAY: +84 28 668 53197