Phụ Kiện Tưới Nhỏ Giọt Premium

Sản Phẩm Phụ Kiện Tưới Nhỏ Giọt Premium

Phụ kiện dây nhỏ giọt 16mm - Loại A

Chữ tê gắn ống nhỏ giọt 16mm cao cấp

9.500 Đ