Tiêu điểm
Home » 2017 » August » 12

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

tuoi nho giot, bec nho giot, day han quoc, bec han quoc, day nho giot, voi bu ap,
voi bu ap, day han quoc, day nho giot, bec nho giot, bec han quoc, tuoi nho giot

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

Đối tượng được tập huấn: Bà con nông dân các của 3 tỉnh Nam Trung Bộ.

Nội dung các buổi tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm:

- Giới thiệu nhà sản xuất, các sản phẩm và quy cách thiết kế lắp đặt, ứng dụng của dây nhỏ giọt dẹp Nam Kyung - Hàn Quốc

- Giới thiệu nhà sản xuất, các sản phẩm và quy cách thiết kế lắp đặt, ứng dụng của dây nhỏ giọt quấn gốc Ấn Độ.

- Giới thiệu nhà sản xuất, các sản phẩm và quy cách thiết kế lắp đặt, ứng dụng của bộ trung tâm tưới nhỏ giọt Automat - Ấn Độ.

Đông đảo bà con tham gia, nhiều câu hỏi được đặt ra cho Việt An Nông. Đủ để thấy sự quan tâm đến công nghệ từ phía bà con nông dân.

Hình ảnh thực tế được lấy trong số các buổi tập huấn tưới nhỏ giọt:

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

Việt An Nông: Tập huấn hệ thống tưới tiết kiệm khu vực Nam Trung Bộ

Tin liên quan